สมัครงาน,หางาน,jobs,Outsourcing,Outsource,sub contractor,Recruit,recruitment,งาน,ดาต้า,ดาต้าโปร,บริการ,บริการหางาน,บริการสมัครงาน,dpb,DATAPRO,ตำแหน่งงาน,DATA,Hr service,management,Business,admin,ธุรการ,พนักงาน Part time,พนักงานคอมพิวเตอร์,computer
 
 
 
 
 
 
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
+ กิจกรรมบริษัท
 
+ สาระน่ารู้
 
+ วารสาร DPB
 
 
 

กระทรวงแรงงาน เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน จ่ายสูงสุด 300,000 บาท

 

กระทรวงแรงงาน เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน จ่ายสูงสุด 300,000 บาท
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 พ.ค. 51

          รมว.แรงงาน เผย... กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
ที่ได้รับจากกองทุนเงินทดแทนจากเดิม 35,000 บาท เพิ่มเป็น 45,000 บาท และจ่าย
สูงสุดจากเดิม 200,000 บาท เพิ่มเป็น 300,000 บาท ย้ำ...พร้อมให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย วอน...นายจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายของลูกจ้างให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
          นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ของสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2551เป็นต้นไป โดยการเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุน
เงินทดแทน ได้เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลขึ้น จากเดิม 35,000 บาท เพิ่มเป็น 45,000 บาท
หากไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มอีกจากเดิม 50,000 บาท เพิ่มเป็น 65,000 บาท 
และค่ารักษาพยาบาลสูงสุดจากเดิม 200,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ป่วยในมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทั่วไป ให้นายจ้างจ่ายตามจริงไม่เกินวันละ 1,300 บาท สำหรับลูกจ้างที่ต้องรับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทางนายจ้างจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์และฝึกอาชีพเท่าที่
จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน 20,000 บาท
          สำหรับลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ขอให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายตามแบบการแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) พร้อมสำเนาหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล (กท.44) ส่งให้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
โทร.02-956-2745-8 หรือที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัต
ิให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 07.00 -19.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่
ี่ www.sso.go.th

....................................................................................

 

อ้างอิงจาก .........

ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน 1506 / www.sso.go.th

 

 

 

 
 
 

 
 
หน้าแรก  l  บริการ  l  ลูกค้าสัมพันธ์   l  ข่าวสาร   l  ถาม-ตอบ   l  ติดต่อเรา