+ คำถามทั้งหมด
 
+ ฝากคำถาม
 
+ เทคนิคการสมัครงาน
 
+ วิธีการสมัครงาน
 
+ เตรียมตัวก่อนทำงาน
 
 
 
 
  เรื่องเอกสารการสมัครงาน  
 

อยากสอบถามเรื่องเอกสารการสมัครงานครับ วุฒิการศึกษาตัวจริงหายไป ใช้สำเนาแทนได้ไหมครับ คือว่าใบแสดงผลการเรียน ม.6 มีแต่สำเนา ตัวจริงหายไป ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ สนใจสมัครในตำแหน่งพนักงานบันทึกขัอมูลประจำสาขา สวนมะลิ , อโศก

จากคุณ : อานนท์ [ tahia_d@hotmail.com] บริษัท :
 

 

 
ตอบคำถาม :

เอกสารตัวจริงหาย...สามารถใช้สำเนาได้ครับ

 
 
หน้าแรก  l  บริการ  l  ลูกค้าสัมพันธ์   l  ข่าวสาร   l  ถาม-ตอบ   l  ติดต่อเรา