+ คำถามทั้งหมด
 
+ ฝากคำถาม
 
+ เทคนิคการสมัครงาน
 
+ วิธีการสมัครงาน
 
+ เตรียมตัวก่อนทำงาน
 
 
 
 
  พนักงานบันทึกข้อมูล  
 

พนักงานบันทึกข้อมูล ต้องพิมพ์เร็วระดับไหนคะ กี่คำต่อนาที และวิธีการทดสอบเป็นอย่างไรคะ

จากคุณ : ตาล [ casio_99@hotmail.com] บริษัท :
 

 

 
ตอบคำถาม :

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 30 คำต่อนาที ส่วนการทดสอบบริษัทฯ จะทดสอบโปรแกรม office เช่น Word, Excel โดยการจับเวลา

 
 
หน้าแรก  l  บริการ  l  ลูกค้าสัมพันธ์   l  ข่าวสาร   l  ถาม-ตอบ   l  ติดต่อเรา