+ คำถามทั้งหมด
 
+ ฝากคำถาม
 
+ เทคนิคการสมัครงาน
 
+ วิธีการสมัครงาน
 
+ เตรียมตัวก่อนทำงาน
 
 
 
 

1. การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (Apply by Application Form)
2. การเดินเข้าไป สมัครงานเอง (Apply in person หรือที่เรียกว่า Walk in )
3. การสมัครงานทาง อินเทอร์เน็ต (Apply by Internet)

โดยบางบริษัทอาจมีการระบุไว้ใน ประกาศ รับสมัครงานว่า จะให้สมัครด้วยวิธีไหน ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้ต่างก็มีข้อดีและข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป ก็ลองพิจารณากันดูว่า จะเลือกใช้วิธีไหนในการสมัครงาน

1. วิธีการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (Apply by Application Form)
  คือ การที่คุณมีตำแหน่งงาน และที่อยู่ของบริษัทที่คุณสนใจอยู่ในมือและคุณก็เลือกที่จะใช้ วิธีการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องจัดเตรียม คือ
 
1.1 จดหมายนำหรือจดหมายสมัครงาน เป็นจดหมายที่คุณจะต้องเขียนถึงผู้จัดการฝ่าย บุคคล ของบริษัทนั้น ซึ่งเนื้อหาภายในจดหมายจะเป็นการ แนะนำตัวคุณเองอย่างย่อๆ โดยจะเป็นการอธิบาย ว่าคุณทราบที่มาของการรับสมัครงานนี้ได้อย่างไร ตำแหน่งที่คุณสนใจ และเหตุใดคุณจึง สนใจ ตำแน่งนี้ คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้อย่างไร ซึ่ง ในส่วนของ การเขียนจดหมายนี้จะกล่าวไว้หัวข้อวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
1.2 ประวัติย่อ (Resume) เป็นการบรรยายรายละเอียด เกี่ยวกับตัวคุณ ในเรื่อง ของประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทำงาน ความสามารถพิเศษ และความ สนใจอื่น ซึ่งจะกล่าวไว้ ในหัวข้อการเขียน ประวัติส่วนตัว เช่นกัน
1.3 ใบสมัคร ใบสมัครนี้คุณอาจได้รับจากบริการจัดหางาน ของ มหาวิทยาลัย หรือจากตลาดนัดพบแรงงาน แต่กรณี ที่คุณ ไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ เพราะใน บาง บริษัท จะให้คุณกรอก เมื่อบริษัทเรียกตัว คุณไป สัมภาษณ์
1.4 รูปถ่ายและเอกสารอื่นๆ ในบางบริษัทอาจมีการระบุ ชนิดของ เอกสาร ที่ให้ แนบไป พร้อมกับจดหมายสมัครงาน หรือในกรณีที่ ไม่มีการ ระบุให้แนบ เอกสารประกอบการ สมัครงานไป คุณก็อาจจะแนบเอกสาร ที่คุณคิดว่า สำคัญ และจะช่วยประกอบ การพิจารณา ส่งไปด้วย ก็ได้

ข้อดี
1. สะดวกและประหยัดเวลากว่า การเดินทางไปกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ในหลายๆ ที่
2. คุณมีโอกาสที่จะใช้เวลาในการพิจารณากรอกใบสมัครได้อย่างรอบคอบมากขึ้น กรณีที่คุณมีใบสมัครของบริษัทนั้นอยู่แล้ว

ข้อเสีย
1. คุณอาจต้องใช้เวลาในการรอเรียกสัมภาษณ์
2. คุณไม่สามารถจะทราบได้ว่าตำแหน่งที่สมัครไปนั้นยังว่างอยู่หรือไม่ เพราะประกาศรับสมัครงานที่คุณอ่านเจอนั้น อาจจะเป็นประกาศที่ได้ลงประกาศมา เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งบริษัทนั้นก็อาจจะรับผู้สมัครคนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว
   
2. การเดินเข้าไป สมัครงานเอง (Apply in person หรือที่เรียกว่า Walk in )
  คือ การที่คุณอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้ว่าบริษัทนั้น มีตำแหน่งงานว่างหรือไม่ หรือในประกาศรับสมัครงาน อาจระบุว่าคุณ จะต้องไป สมัครด้วยตนเอง คุณจึงต้อง เป็นฝ่ายไปที่บริษัท เพื่อติดต่อฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบ ในเรื่องนี้ โดยตรง และทำการ ขอใบสมัครมากรอกเอง โดยใน กรณีที่ บริษัทนั้นมีตำแหน่งว่าง และกำลัง เปิดรับ สมัครอยู่ เขาก็จะให้คุณกรอกใบสมัคร พร้อมขอเอกสารต่างๆ ไว้ประกอบการ พิจารณา และในบางบริษัท อาจให้ คุณเข้าสัมภาษณ์เลย แต่ถ้าบริษัทนั้นไม่มี ตำแหน่ง ว่าง เขาก็อาจจะให้ คุณกรอกใบสมัครทิ้งไว้ เพื่อที่ เวลาบริษัท มีตำแหน่ง ว่างขึ้นมา เขาก็ จะเรียกดู ใบสมัคร ที่มีคน มากรอกทิ้งไว้มาพิจารณาก่อน ซึ่ง วิธีนี้ คุณควรจะเตรียมหลักฐานพร้อม เครื่องใช้ต่างๆ ไปให้พร้อม และควรให้ความ สำคัญในเรื่องของ การแต่งกายด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นแค่การ ไปกรอก ใบสมัครก็ตามแต่เราก็ควร ที่จะสร้าง ความประทับ แก่เขาด้วยการปรากฏกาย ครั้งแรก ที่สุภาพ สะอาดตา และมีรสนิยมพอสมควร
   
3. การสมัครงานทาง อินเทอร์เน็ต (Apply by Internet) สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ
 
3.1 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) คือการส่งหมายสมัครงานในรูปแบบของ อิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะส่งไปในรูปของกระดาษ โดยที่ยังคงรายละเอียด ภายในจดหมายเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่คุณไม่ต้อง ให้ความสำคัญในเรื่องของ การจัดหน้ากระดาษการตกแต่ง ด้วยการ ทำตัวหนา ตัวเอียง การขีดเส้นใต้ หรือการเขียน เป็นข้อๆ เพราะการ แสดงผล ของเครื่อง แต่ละเครื่อง มัก จะไม่เหมือนกัน ซึ่งก่อนจะส่งจดหมาย ประเภทนี้ คุณจะต้อง สมัครใช้ บริการ กับเว็บไซต์ ที่ให้บริการส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เสียก่อน เช่น Hotmail Thaimail ฯลฯ และคุณจะต้องมี E-mail Address ของบริษัทที่คุณสนใจ ไว้ด้วย ซึ่งในประกาศ รับสมัครงานของบางบริษัท อาจมีการระบุ E-mail Address ไว้ให้ และการสมัครงาน ด้วยวิธีนี้ ยังเอื้อให้คุณ สามารถแนบ (Attach) ประวัติส่วนตัว ที่คุณพิมพ์เก็บไว้เป็นไฟล์ส่งไปด้วยก็ได้
3.2 การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน คือ การที่คุณเข้าไปสมัคร เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน พร้อมกรอกประวัติส่วนตัว (Resume) และระบุตำแหน่งที่ต้องการทิ้งไว้ และเมื่อคุณค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจได้แล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ก็จะอำนวยความสะดวก ให้คุณโดยจะสั่งให้โปรแกรม นำประวัติ ส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ส่งไปยังบริษัท ที่คุณสนใจได้เลยทันที นอกจากนี้ใน บางเว็บไซต์ยังมีบริการเตือน เมื่อมีตำแหน่งงาน ที่ตรงกับความ ต้องการ ของคุณเข้ามา หรือมีบริษัทที่สนใจเข้ามาดูประวัติส่วนตัวของคุณ โดยระบบจะ ทำการเแจ้งมายัง E-mail Address ที่คุณให้ไว้ หรือแจ้งไว้ในฐานข้อมูล ที่คุณสมัครงานไว้กับเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

ข้อดี
1. สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเอกสารและการจัดส่ง
2. คุณไม่ต้องกังวลกับรูปแบบของจดหมายที่ส่งไป
3. คุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกับนายจ้างได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
4. คุณสามารถเข้าไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวที่คุณกรอกไว้กับเว็บไซต์นั้นได้ตลอดเวลา

 
 
หน้าแรก  l  บริการ  l  ลูกค้าสัมพันธ์   l  ข่าวสาร   l  ถาม-ตอบ   l  ติดต่อเรา