+ แก้ไขประวัติงาน
 
+ ดูตำแหน่งงาน
 
+ สมัครงานใหม่
 
+ ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
     
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตเช่าซื้อ [ เชียงใหม่ - เชียงราย]
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตเช่าซื้อ... ประจำเชียงราย / เชียงใหม่ เชียงราย : ต้องมีภูมิลำเนา อำเภอเวียงป่าเป้า - แม่สรวย ปฏิบัติงาน อำเภอเวียงป่าเป้า - แม่สรวย - แม่ลาว...จังหวัดเชียงราย 🏦 อำเภอวังเหนือ...จังหวัดลำปาง อำภอพร้าว...จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ : ต้องมีภูมิลำเนา อำเภอเชียงดาว - ฝาง - ไชยปราการ - แม่อาย ปฏิบัติงาน อำเภอเชียงดาว - ฝาง - ไชยปราการ - แม่อาย ลักษณะงาน -เดินทางออกนอกสถานที่... -ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ ของลูกค้าและผู้ค้ำประกันว่าถูกต้องหรือมีอยู่จริงตามข้อมูลที่ได้รับหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำ รายละเอียด / บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน -การตรวจสอบลูกค้า ต้องปฎิบัติตามเวลาในการทำงาน (SLA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด -ตรวจสต็อครถยนต์ ที่เต้นท์รถมือสองหรือ Dealer รถใหม่พร้อมทั้งจัดทำรายงานและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องชัดเจน

รายละเอียดของงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตเช่าซื้อ... ประจำเชียงราย / เชียงใหม่ เชียงราย : ต้องมีภูมิลำเนา อำเภอเวียงป่าเป้า - แม่สรวย ปฏิบัติงาน อำเภอเวียงป่าเป้า - แม่สรวย - แม่ลาว...จังหวัดเชียงราย 🏦 อำเภอวังเหนือ...จังหวัดลำปาง อำภอพร้าว...จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ : ต้องมีภูมิลำเนา อำเภอเชียงดาว - ฝาง - ไชยปราการ - แม่อาย ปฏิบัติงาน อำเภอเชียงดาว - ฝาง - ไชยปราการ - แม่อาย ลักษณะงาน -เดินทางออกนอกสถานที่... -ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ ของลูกค้าและผู้ค้ำประกันว่าถูกต้องหรือมีอยู่จริงตามข้อมูลที่ได้รับหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำ รายละเอียด / บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน -การตรวจสอบลูกค้า ต้องปฎิบัติตามเวลาในการทำงาน (SLA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด -ตรวจสต็อครถยนต์ ที่เต้นท์รถมือสองหรือ Dealer รถใหม่พร้อมทั้งจัดทำรายงานและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องชัดเจน


สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : เชียงใหม่
อัตรา : 10
เงินเดือน : 10,001-12,000 บาท


คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติ -เพศชาย.....เท่านั้น อายุไม่เกิน 30 ปี -วุฒิปวส. - ปริญญาตรี *** ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ** -ต้องมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ / เชียงราย -ต้องมีรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ IPAD รุ่นที่ธนาคารกำหนด (IPAD Air 2 Cellular+WIFI) -มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Ms.Word Excel* ได้ดี -พร้อมเริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ มีเงินเดือนประจำตามโครงสร้างธนาคาร ปวส.11,000 / ปริญญาตรี 12,000 ** ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบ ** ค่าสึกหรอรถยนต์ (ตามโครงสร้างธนาคาร) ค่าน้ำมัน (ตามโครงสร้างธนาคาร) ค่าโทรศัพท์ (ตามโครงสร้างธนาคาร) ค่าสึกหรอ IPAD *ธนาคารรับผิดชอบค่า Packet และ SIM* มี Incentive (ตามโครงสร้างธนาคาร) ** มีสวัสดิการตามกฎหมาย **

 
  ติดต่อสอบถาม สมัครงาน Office : 02-2619811 ต่อ 5103 Line ID : job.news Tel : 081-3587861 [ เวลาทำการ 9.00 -17.00 ]
 
 
 
หน้าแรก  l  บริการ  l  ลูกค้าสัมพันธ์   l  ข่าวสาร   l  ถาม-ตอบ   l  ติดต่อเรา